Косметика

Пользовательское соглашение

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Умови використання Сайту/Мобільного додатку

 

           Даною Угодою визначаються умови та правила використання веб-сайту www.aptekainternetcin.ua (далі- Сайт)/Мобільного додатку з метою цільового використання Сайту/мобільного додатку та доступу до особистого кабінету Користувача, Угода укладається між Вами (далі- Користувач») та ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» (далі - Адміністрація) і регулює відносини в сфері використання Сайту/Мобільного додатку, в тому числі всіх додаткових сервісів, які знаходяться у розпорядженні Адміністрації, та можуть надаватися Користувачу.

 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  1. Користувач – будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ на Сайт/Мобільний додаток та використовує його ресурси за допомогою мережі Інтернет. Зареєстрований Користувач Сайту/мобільного додатку – фізична особа, яка здійснила процес реєстрації і створила свій обліковий запис. Зареєстрованому Користувачу Адміністрація надає доступ до додаткових сервісів Сайту/Мобільного додатку, при цьому доступ надається виключно для особистого некомерційного використання.
  2. Адміністрація – Приватне акціонерне товариство «Аптеки Запоріжжя», код ЄДРПОУ 01977334, що зареєстроване та діє відповідно до законодавства України. Юридична адреса: 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, буд.4.
  3. Сайт – сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, що об’єднуються єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену www.aptekainternetcin.ua, що містять інформацію на Сайті, яка створена, зібрана та оброблена Адміністрацією і Користувачами, міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою www.aptekainternetcin.ua.
  4. Мобільний додаток - програма хмарної комунікації між Користувачами і WEB інтерфейсом Програми розробленої для мобільних пристроїв, що працюють під управлінням операційних систем «iOS» і «Android»
  5. Налаштування - набір персональних налаштувань Користувача, визначених на його розсуд під час реєстрації на Сайті/ у Мобільному додатку або під час подальшої зміни налаштувань, який дозволяє Користувачеві керувати своїми логінами, паролями, контактною інформацією, а також видаленням свого облікового запису та об’єднанням двох своїх облікових записів в один.
  6. Інформація на Сайті/Мобільному додатку - будь-яка інформація, розміщена на Сайті або у мобільному додатку, що включає відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання, результати інтелектуальної діяльності, а також інші дані, відповідно до законодавства України. Використання інформації на Сайті/Мобільному додатку будь-якими способами допускається тільки за умови дотримання обмежень, встановлених чинним законодавством України, цією Угодою та ліцензійним договором про надання права використання Сайту, який буде надано на запит Користувача.
  7. Інформаційні повідомлення - будь-яка інформація, що не суперечить законодавству України, яка може надаватися Користувачам виключно з метою інформування.
  8. Реєстрація на Сайті/у Мобільному додатку - безкоштовна, добровільна з боку Користувача процедура, яка полягає у поповненні бази даних Користувачів інформацією про нового Користувача і надання йому права на користування Сайтом/Мобільним додатком. Реєстрація здійснюється відповідно до цієї Угоди в декілька етапів і включає в себе надання Користувачем достовірної інформації про себе.
  9. Програми – програмні продукти, які можуть бути задіяні та використані на Сайті/у Мобільному додатку Адміністрацією для повноцінного функціонування Сайту/Мобільного додатку та участі у ньому Користувача.
  10. Товари – продукт, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, а також матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
 2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
  1.  Предметом цієї Угоди є надання Користувачам доступу до сервісів (послуг) та Товарів, що містяться на Сайті/у Мобільному додатку.
  2.   На Сайті/ у Мобільному додатку Користувачам надаються наступні види сервісів (послуг):
   1. Послуги з реєстрації Користувача зі створення облікового запису.
   2. Резервування товару.
   3. Послуги з інформування Користувачів.
   4. Привітання з днем народження.
   5. Програма підтримки хронічних хворих.
   6. Програма лояльності.
  3.  Під дію цієї Угоди підпадають всі функціонуючі сервіси (послуги) Сайту/Мобільного додатку.
  4.   Доступ до Сайту/Мобільного додатку надається на безкоштовній основі.
  5.  Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту/Мобільного додатку Користувач вважається таким, що погодився з умовами та  приєднався до цієї Угоди.
  6.  Використання матеріалів і сервісів Сайту/Мобільного додатку регулюється нормами чинного законодавства України.
 3. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ САЙТУ
  1.  Сайт/Мобільний додаток та матеріали, сервіси та інша інформація та ресурси, що включає в себе Сайт/Мобільний додаток є власністю Адміністрації.
  2. Адміністрація сайту/мобільного додатку має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і сервісів, що надаються на Сайті/у Мобільному додатку, а також цін, які застосовуються до Товарів, які  реалізовуються за допомогою Сайту.
  3. Адміністрація сайту/мобільного додатку має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо він не використовувався більше 12 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.
  4.  Дії Користувача щодо придбання Товару за допомогою Сайту/мобільного додатку, потребує створення облікового запису Користувача.
  5.  Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
  6. Користувач погоджується, на надані ним для створення облікового запису дані та інформація  є достовірними, точними та актуальними.
  7. Надаючи свої персональні дані при реєстрації (створенні облікового запису), або роблячи замовлення Товару, Користувач погоджується на їх обробку Адміністрацією Сайту/мобільного додатку, в тому числі і з метою просування товарів і послуг, післяпродажного обслуговування, а також для того, щоб зв'язатися з Користувачем. Обробка персональних даних може здійснюватися з використанням SMS-сервісів, електронної пошти і телефонних дзвінків. Склад персональних даних, що обробляється та цілі такої обробки вказані у додатку №1 до даної Угоди.
 4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА КОРИСТУВАЧІВ
  1. Права Адміністрації:
   1. Записувати або попередньо переглядати матеріали для Користувачів у будь яких областях Сайту/Мобільного додатку.
   2. Вивчати статистику користування Сайтом/Мобільним додатком.
   3. Видаляти вміст публікацій користувача, який, на думку Адміністрації, не відповідає цій Угоді.
   4. Зупиняти та обмежувати доступ Користувача, що порушив умови використання Сайту Мобільного додатку.
   5. Встановлювати нові умови використання Сайту/Мобільного додатку.
   6. Визначати наповнення Сайту/Мобільного додатку, інформацію, що міститься на Сайті/ у Мобільному додатку, Послуги, що надаються Користувачам;
   7. Використовувати персональні дані Користувача будь-якими способами, передбаченими законодавством України, для поліпшення роботи Сайту/Мобільного додатку;
  2. Обов’язки Адміністрації:
   1. Підтримувати Сайт/Мобільний додаток в робочому стані.
   2. Вживати необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованого і неправомірного або випадкового доступу                   до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних.
   3. У разі передачі персональних даних Користувачів відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних і Умов використання Сайту/Мобільного додатку, стежити за правомірністю їх використання.
  3. Права Користувачів:
   1. Користувач може використовувати Сайт/Мобільний додаток. виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені даною Угодою та іншими правилами, які розміщено Адміністрацією на Сайті/ у Мобільному додатку.
  4. Користувачеві забороняється:
   1. Підробляти заголовки чи здійснювати інше маніпулювання, для обходу обмежень встановлених для доступу до Сайту/Мобільного додатку.
   2. Вчиняти спроби обійти будь-які захисні технологічні заходи, пов'язані з використанням Сайту/Мобільного додатку;
   3. Застосовувати Сайт/Мобільний додаток для здійснення будь-якої підприємницької діяльності або будь- якої діяльності, спрямованої на одержання доходу (крім дій, що передбачені окремими Угодами між Користувачем та Сайтом/Мобільним додатком);
   4. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність інших Користувачів і третіх осіб, без законних прав на таке використання;
   5. Розміщувати інформацію і об'єкти, які можуть порушувати права і законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя Користувачів, третіх осіб, Адміністрації;
   6. Використовувати Сайт/Мобільний додаток для інших цілей, замість визначених даною Угодою.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА
  1.  Адміністрація не гарантує, що Послуги на Сайті/у Мобільного додатку відповідають особистим очікуванням та вимогам Користувачів та/або беззаперечно принесуть очікуваний Користувачем результат.
  2. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами і третіми особами за можливі наслідки використання ними Сайту/Мобільного додатку.
  3. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність інформації розміщеної Партнерами та іншими Користувачами.
  4. Користувачі погоджуються з тим, що використовують Сайт/Мобільний додаток на свій ризик і під власну відповідальність.
  5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, втрату грошей, зв'язків або репутації, потенційного прибутку, інших нематеріальних втрат, яких- небудь спеціальних або непрямих збитків) завданих включаючи, але не обмежуючись внаслідок:
  6. нерозуміння Користувачем порядку використання Сайту/Мобільного додатку, інформації на ньому, трактування інформації на власний розсуд або неможливості використовувати Сайт/Мобільний додаток у повній мірі;
  7. помилок або неточностей в контенті;
  8. затримок або збоїв в наших послугах;
  9. помилок або неточностей будь-якого роду в Послугах на Сайті/Мобільному додатку;
  10. дій або бездіяльності третіх осіб.
  11. Адміністрація також не несе відповідальності за шкоду, завдану вашому комп'ютерному обладнанню або іншому майну, а також за можливе зараження їх вірусами, втрату даних внаслідок вашого відвідування Сайту/Мобільного додатку, користування Сайтом/Мобільним додатком і інформацією, скачування Вами інформації, і не несе зобов'язань у зв'язку з перерахованим вище. Товариство залишає за собою право припинити роботу цього Сайту в будь-який момент без попередження і не несучи в зв'язку з цим будь-яких зобов'язань.
  12.  Адміністрація Сайту/Мобільного додатку має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав, інтересів або безпеки Користувачів.
  13. Адміністрація Сайту/Мобільного додатку має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту/Мобільного додатку, якщо Користувач порушив умови даної Угоду, а також у разі припинення дії Сайту/Мобільного додатку або через технічні неполадки або проблеми.
 6. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  1. Адміністрація Сайту/Мобільного додатку не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін діючої  Угоди Користувача.
  2.  Відгуки Користувача, розміщені на Сайті/у Мобільному додатку, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту/Мобільного додатку без обмежень.
  3. При використанні персональних даних користувачі в межах даної Угоди, Адміністрація  керується Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року та діючим законодавством України.

«19» липня 2019р.

 

 

Додаток №1

 до Угоди користувачів

Склад персональних даних, що обробляється та цілі їх обробки

Дії, що здійснюються Користувачем на Сайті

Персональні дані Користувача, що обробляються  Адміністрацією Сайту

Мета збирання та обробки персональних даних Користувача Сайту

Заповнення форми реєстрації (створення облікового запису).

 

 

 

 • Номер телефону.
 • Прізвище, ім’я, по батькові.
 • Дата народження(число, місяць, рік). 
 • Адреса електронної пошти.

 

 • Створення  особистого кабінету Користувача (облікового запису) на сайті www.aptekainternetcin.ua.
 • Участь Користувача в Програмі лояльності. 
 • Участь Користувача в Програмі підтримки хронічних хворих.
 • Збереження історії роботи з Користувачем (замовлення, 

бонуси, персональні Акції). 

Заповнення форми

«Зворотній зв'язок»

 • Номер телефону.
 • Прізвище, ім’я, по батькові.
 • Адреса електронної пошти.
 • Розгляд звернення Користувачів, що залишені ним на Сайті.

Персональне інформування Користувачів шляхом направлення

повідомлень: СМС, Вайбер.

 

 • Номер телефону.
 • Прізвище, ім’я, по батькові.
 • Дата народження(число, місяць, рік).
 • Адреса електронної пошти.
 • Інформування Користувача про статус замовлення 
 • Інформування  Користувача про наявність Товарів.
 • Інформування Користувача про зміну ціни  Товару.
 • Інформування Користувача про отримання 

персональних знижок та поздоровлень.

 • Інформування Користувача про діючі акції, 

знижки, бонуси, новий асортимент Товару та додаткові сервіси (послуги).

Технічна інформація, яка автоматично збирається від кожного Користувача, включаючи дані надіслані браузером Користувачів Сайту

Файли Cookie – фрагмент даних, згенерований Сайтом й збережений у комп'ютері (браузері) Користувача у вигляді одного або декількох файлів.

 • Обробляються з метою забезпечення безпеки Сайту.

 

 

Аптека интернет цен

Весь товар нашей аптеки сертифицирован
Лицензия на розничную продажу медикаментов 
АЕ №193411 от 28.10.2013 г.

Обратная связь

Аптечная справка
(061) 218-55-55
098-218-55-55

099-218-55-55

ПН-ПТ с 08:00 до 19:00
СБ с 08:00 до 17:00

Присоединяйтесь

Наши аптеки Обратная связь